Český ráj

Tento jedinečný a ničím neopakovatelný kraj obklopuje město Turnov a to je právem nazýváno srdcem Českého ráje.

Jako první v republice zde byla v roce 1955 vyhlášena Chráněná krajinná oblast Český ráj, jejíž území bylo ještě v roce 2002 rozšířeno.

V roce 2005 se Český ráj stal součástí evropské sítě geoparků. Ojedinělost krajiny spočívá ve spojení přírodních krás s kouzlem a romantikou historických památek.

Nádherné, nezapomenutelné scenérie můžete v Českém ráji obdivovat v každém ročním období. Na svých výletech, ať pěších či na kole, budete okouzleni pískovcovými skalami, malebnými údolími či tajemnými rybníky.

Naleznete zde místa dalekých rozhledů do kraje a další přírodní zajímavosti. Na svých cestách za poznáním, po stopách historie, objevíte romantické zříceniny, hrady a zámky opředené legendami a pověstmi, nádhernou architekturu i prvky lidového stavitelství, kapličky, boží muka a sochy lidových kameníků.

Chráněná krajinná oblast Český ráj je nejstarším velkoplošným chráněným územím v České republice. Byla vyhlášena v roce 1955 na území o rozloze necelých 92 km2.

Hlavním předmětem územní ochrany jsou pískovcová skalní města druhohorního původu. Dále pak jedinečná fauna a flóra nalézající se na chráněném území.

CHKO Český ráj je území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickou reliéfem modelovaným kvádrovými pískovci prolomenými útvary neovulkanického původu, morfologicky dále členěným vodními toky.